Inschrijfformulier

   Zwem en polovereniging THETIS

opgericht 1 januari 1964 aangesloten bij de K.N.Z.B.

AANMELDINGSFORMULIER DOWNLOADEN

klik op deze link (om het document in te vullen) en te mailen naar:

ledenadministratie@thetisgendt.eu

inschrijfformulier 2017-2018

Tevens machtiging voor automatische afschrijving

Geacht nieuw THETIS lid

Welkom bij onze vereniging !!
Omdat we nog een aantal gegevens van je nodig hebben verzoeken we je het onderstaande in te vullen, te verklaren en (eventueel) te verzorgen:

◙ Opgave persoonlijke gegevens, tevens aanmelding als lid:

Naam: Man / vrouw
Voorletters: Roepnaam:
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoonnummer: Geboorte datum:
E-mail:
Ingangsdatum lidmaatschap:
(Medische) bijzonderheden: …………………………………………………………
Diploma BHV/EHBO/AED/Reddend zwemmen; in bezit van …………………….
Het lidmaatschap wordt voor minimaal een jaar aangegaan.

◙ Inleveren van één pasfoto met op de achterkant je naam en geboortedatum. Alleen als je gelijk wilt gaan poloën in de competitie) indien er geen expliciete melding gemaakt wordt bij inschrijving en tevens melding aan coach/trainer, gaat Thetis er vanuit dat beelden gedeeld mogen worden.

◙ Ondergetekende verklaart hierbij kennis te hebben genomen van het huishoudelijk reglement en gedragsregels van THETIS (te vinden op www.thetisgendt.eu) en hiermee in te stemmen.

◙Thetis kan alleen renderen met hulp van vrijwilligers, we gaan er vanuit dat je jou steentje zal bijdragen (of eventueel plaatsvervangend de ouders ).

◙ Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan zwem- en polovereniging THETIS om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen af te schrijven wegens contributie of andere financiële verplichtingen.
De jaarcontributie bedraagt (per 1 juli 2016):
Spelenderwijs/mini 1x per week € 141,– (d.i. € 11,75 / mnd)
Trimmers/Triathlon 1x per week € 204,– (d.i. € 17,00 / mnd)
Trimmers/Triathlon 2x per week € 312,– (d.i. € 26,00 / mnd)
Waterpolo tot 16 jr 2x per week € 198,– (d.i. € 16,50 / mnd)
Waterpolo Dames 2x per week € 312,– (d.i. € 26,00 / mnd)
Waterpolo Heren 1x per week € 228,– (d.i. € 19,00 / mnd)
Waterpolo Heren 2x per week € 360,– (d.i. € 30,00 / mnd)

IBAN ………………………………………………….. Datum:

Handtekening:

Dit formulier inleveren bij een van de lesgevers / trainers of bij:
Yvonne Rasing Waterwolf 30 6681 TJ Bemmel tel: 0481-465365

mailen kan ook: ledenadministratie@thetisgendt.eu